ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ข้อสอบวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานตัวชี้วัด
ชื่ออาจารย์ : นางรุ้งดาว ปิติพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,07:56  อ่าน 180 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางรุ้งดาว ปิติพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,07:51  อ่าน 187 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 1
ชื่ออาจารย์ : นางรุ้งดาว ปิติพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,15:02  อ่าน 227 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานรายวิชาเคมี 5
ชื่ออาจารย์ : นางรุ้งดาว ปิติพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,15:01  อ่าน 190 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานรายวิชาเคมี 3
ชื่ออาจารย์ : นางรุ้งดาว ปิติพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,14:58  อ่าน 192 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : PPT เรื่อง ไฟฟ้าเคมี
ชื่ออาจารย์ : นางรุ้งดาว ปิติพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,14:33  อ่าน 179 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : PPT เรื่อง กรด เบส
ชื่ออาจารย์ : นางรุ้งดาว ปิติพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,14:32  อ่าน 210 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานรายวิชาเคมี 1
ชื่ออาจารย์ : นางรุ้งดาว ปิติพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,13:58  อ่าน 167 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โมลและสูตรเคมี
ชื่ออาจารย์ : นางรุ้งดาว ปิติพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,13:37  อ่าน 177 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปริมาณสัมพันธ์
ชื่ออาจารย์ : นางรุ้งดาว ปิติพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,13:29  อ่าน 162 ครั้ง
รายละเอียด..