ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ประกวดกล่าวสุนทรพจน์
นางสาวกัญฐมณี แก้วพับพาบ ม.4/1
รายละเอียดผลงาน
 ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อเรื่อง " เลือกคนดีมีความสามารถ ฉลองราชฉลองไทย" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัดสระบุรี
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2555,07:09   อ่าน 922 ครั้ง