คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายอัตรพล สินทรัพย์สมาสุข
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/4