กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ครูณัฐพนธ์ คัมภิรานนท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0882249525
อีเมล์ : nk.tide@gmail.com

ว่าที่ พ.ต.ธีระเดช มาช่วย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0819465158
อีเมล์ : teeradach2506@gmail.com