จดหมายข่าวกิจกรรม
23 ตุลาคม 'วันปิยมหาราช'
“ถึงเวลาอำลา คิดถึงคราใด ขอให้กลับมาเยือน” งานเกษียณประจำปี 2565
คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมห้องสอบ การจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานตามแผนปฏิบัติการ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
"ผอ.อดุลย์ ต้นคำ" นำทีมคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการปลูกฝังเยาวชนไทย สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง และการค้าประเวณี
ให้การต้อนรับการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม ประเมินผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
"สืบสานตำนานกวนกระยาสารทไทย" ตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีกระยาสารทไทย องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
"มุทิตา กษิณาลัย" โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ อิมแพค เมืองทองธานี และพระราชวังบางประอิน ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารเชิงบวกด้านเพศศึกษาในเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ "คุณพ่อกรม ศรีตำแย"
กิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมอันพึงประสงค์ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน Geni W
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 7/2565
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ด้วยกระบวนการ Active Learning
ขอขอบคุณ คุณครูปิยฉัตร อินสุวรรณ์ สนับสนุนตู้กรองน้ำดื่มและหนังสือเข้าห้องสมุด
นายอำเภอวังม่วง มอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 แก่โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ สืบสานภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565
ร.ร.วังม่วงวิทยาคม เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ตสน.สพม.สระบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565
รับการนิเทศการเรียนการสอนปีการศึกษา 2565 "ภาคเรียนที่ 1/2565"
ผอ.อดุลย์ ต้นคำ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา "พร้อมเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565"
กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่สืบสานภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. - 22 ก.ค. 2565
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
“ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียน