ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2520 โดยในครั้งแรกได้ใช้ที่ทำการศูนย์พัฒนาตำบลคำพรานเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ซึ่งในครั้งนั้นใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนเจริญสุขวิทยา”ด้วยความยากลำบากในการคมนาคมสมัยนั้นและได้รับบริจาคที่ดินผู้มีจิตศรัทธา  ทั้งหมดจำนวนที่ดิน 34 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา ซึ่งติดอยู่กับถนนสายหลักอยู่ในท้องที่ หมู่ 5 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ปีการศึกษา 2521 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง ขนาด 5 ห้องเรียน บ้านพักครู 1 หลัง และห้องส้วมนักเรียน 1 หลัง เมื่อทำการก่อสร้างเสร็จแล้วจึงได้ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิม “โรงเรียนเจริญสุขวิทยา” เป็นโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2521  ตามที่กรมสามัญศึกษาอนุมัติตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา และได้ย้ายมายังสถานที่แห่งใหม่  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2521