รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
เลขที่ 110 หมู่ 5 ถนนวังม่วง-ซับสนุ่น   ตำบลวังม่วง  อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220
เบอร์โทรศัพท์ 0-36730-696 เบอร์แฟกส์ 0-36730-697
Email : wmw-contact@wangmuangwit.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :