ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อุษา อำพันธ์เทศ (แอน)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น :
อีเมล์ : Ann.umpantad@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท เพาว์เวอร์โมลด์ จำกัด
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการวางแผน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: สมุทรปราการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 มี.ค. 2561,17:45 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.179.123


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล