ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นพดล. โพธิ์โสภา (นพ)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น : 10
อีเมล์ : pdon2516@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท ดี.ดี.สแปร์พาร์ท แอนด์เซอร์วิส จำกัด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 206 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.10250

วันที่บันทึกข้อมูล : 07 มิ.ย. 2558,16:06 น.   หมายเลขไอพี : 171.96.247.201


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล