ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : น.ส.นันท์นภัส(เสาวลักษณ์ )แก้วโพธิ์คำ (ใหม่)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 29
อีเมล์ : lovewunjung@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บ.อิโนแอค โตไก(ประเทศไทย)จำกัด (iTTC)ในเครือ IRCT
ตำแหน่ง : QA Safety
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 157/4 ม.5 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 มี.ค. 2558,09:34 น.   หมายเลขไอพี : 49.48.241.216


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล