จดหมายข่าวกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานตามแผนปฏิบัติการ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 10-11 กันยายน 2565 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม นำโดยนายอดุลย์ ต้นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวปฏิญญา คำนวนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยมี ดร.บัญชา ปลื้มอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และบรรยายการสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มตามฝ่ายงานเพื่อพูดคุยและสรุปโครงการตามที่ได้รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมบ้านไร่สมเกยรติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2565,13:59   อ่าน 85 ครั้ง