จดหมายข่าวกิจกรรม
จัดประชุมหาข้อสรุปเปิดภาคเรียนกับทุกภาคส่วน
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม จัดประชุมหาข้อสรุปเปิดภาคเรียนกับทุกภาคส่วน เพื่อพิจารณาความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม จัดประชุมหาข้อสรุปเปิดภาคเรียนกับทุกภาคส่วน เพื่อพิจารณาความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมีว่าที่นายกองโทสมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ย นายอำเภอวังม่วง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ ผู้แทนโรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมประชุม ณ ห้องสุนทรียวิวิธ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2564,09:55   อ่าน 56 ครั้ง