จดหมายข่าวกิจกรรม
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน 2564 นางสาวปฏิญญา คำนวนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี นายเฉลียว ไตรพิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายธนาพล จีรเดชภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี (ครั้งที่ ๒) ณ ห้องเกียรติภูมิ โรงเรียนแก่งคอย
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2564,09:54   อ่าน 50 ครั้ง